Światłość

 

Naród kroczący w ciemnościach
Ujrzał światłość wielką;
Nad mieszkańcami kraju mroków
Zabłysło światło.

Pomnożyłeś radość
Zwiększyłeś wesele;
Rozradowali się przed Tobą
Jak radują się w czas żniw
Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo
Pręt jego ciemięzcy.

Albowiem dziecię nam się narodziło
Syn został nam dany.
Na jego barkach spoczęła władza.
Nazwano Go imieniem

Przedziwny Doradca, Bóg Mocny
Odwieczny Ojciec, Książe Pokoju.

Wielkie będzie Jego panowanie
W pokoju bez granic Prawem i sprawiedliwością
Odtąd i na wieki.