Alleluja

 

Lyrics: Lk 24, 5 – 7; Dz 1, 11
Music: Alek Kozioł i Illuminandi

Dlaczego szukacie żywego pośród umarłych?
Nie ma Go tu, zmartwychwstał!
Przypomnijcie sobie, co mówił wam w Galilei:
“Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników
i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie.”

Alleluja!

Mężowie galilejscy, dlaczego patrzycie się w niebo?
Ten Jezus wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo,
Jak widzieliście Go tam wstępującego.
On powróci!