…więc My…

 

Muzyka: Alek Kozioł i Illuminandi

*Tłum:*
On nauką swą podburza lud
I twierdzi, że
Mesjaszem jest!
Zbluźnił, więc my dajemy tę
Sprawę pod sąd
Ukrzyżuj
Ukrzyżuj go!

*Piłat:*
Nie widzę w nim żadnej winy
Wychłoszczę go i niech idzie precz…
Nie mówi nic, nie broni się?
Niewinny jest, w tym cała rzecz!

A żonie mej przyśnił się sen
Nie bardzo wiem czemu…
Lecz prosiła mnie:

*Żona:*
Nie czyń nic
Temu sprawiedliwemu!

*Piłat:*
Dziś dzień Paschy, więc
Ze względu na tradycję tę
Chcę uwolnić wam mesjasza…

*Tłum:*
Nie! Uwolnij Barabasza!

*Piłat:*
Czy rozumiesz, że mogę cię dziś
Wydać na śmierć?
Lecz mam władzę by uchronić cię
Od kary tej…

*Jezus:*
Moc i władza twa nie z ciebie jest
Lecz dana ci z góry
I dlatego też większy ma grzech
Kto wydał mnie, kto zdradził.