Kto mnie wyzwoli…?

 

Słowa: Rz 7, 14- 24 i Jan Trębacz
Muzyka: Jan Trębacz i Illuminandi

Nie rozumiem tego, co czynię,
Bo nie czynię tego, co chcę,
Ale to, czego nienawidzę.

Łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre,
Ale wykonać – nie.
Nie czynię dobra, którego chcę,
Ale czynię to zło, którego nie chcę.

Człowiek duchowy który jest we mnie
Pragnie tego, czego chce Bóg,
Ale dostrzegam w sobie również inne prawo,
Które toczy z nim walkę

… i oddaje mnie w niewolę grzechu.

Nieszczęsny ja człowiek!

Kto mnie wyzwoli
Z ciała
Co wiedzie ku śmierci?

Tylko On daje mi wolność
Tylko On daje mi moc
Tylko On daje mi życie
Tylko On rozprasza mrok.

Zwycięża zło!